Regulamin treningów

Warunki przystąpienia do zajęć

Każda osoba chcąca dołączyć do zajęć w naszym klubie zobowiązana jest do złożenia deklaracji członkowskiej, którą można otrzymać do wypełnienia od instruktora lub pobrać ze strony klubu i wydrukować.

Deklaracja członkowska

Pobierz

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH R.K.K.K.

1. W treningach rekreacyjnych klubu może uczestniczyć każdy, kto:
– podpisał oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w zajęciach;
– spełnił kryterium minimalnego wieku i jego rodzic lub opiekun prawny podpisał zgodę na udział w treningach i oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w treningach;
– wypełnił deklarację członkowską i opłaca na bieżąco składki miesięczne;
UWAGA! – składka miesięczna – jest kwotą zryczałtowaną – absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość!
W przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia!
Osoby nie mogące dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie powinny ustalić inny termin wpłat z instruktorem.
– przed każdym treningiem otrzymał zgodę instruktora prowadzącego zajęcia na udział w zajęciach;
– w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek dolegliwości otrzymał zgodę instruktora prowadzącego zajęcia na udział lub kontynuowanie treningu;

2. Ze względów bezpieczeństwa wykonywanych ćwiczeń w czasie treningu nie wolno mieć na sobie żadnej biżuterii, zegarków, łańcuszków, rzemyków a paznokcie u nóg i rąk muszą być czyste i krótko przycięte.

3. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, piętnaście minut przed ich rozpoczęciem, tak aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce w sali (dojo) lub ewentualnie przygotować sprzęt do treningu – tarcze, worki itp.

4. Na zajęciach bezposrednio przygotowujących do walki obowiązkowe są rękawice grapplingowe/bokserskie, ochraniacze na piszczele oraz ochraniacz szczęki. Do walk zadaniowych i treningowych – randori będą dopuszczane tylko osoby posiadające wyżej wymienione ochraniacze.
Za rzeczy pozostawione w szatni czy na korytarzu instruktorzy ani właściciel sali nie odpowiadają.