Informacje o Klubie

Historia Radomskiego Klubu Kyokushin Karate
w kilku słowach.

Historia rozwoju ruchu karate w Polsce jest ścisle związana z Radomiem. W połowie lat 70-tych ubiegłego wieku jednym z prekursorów karate w Polsce był radomianin Ryszard Szczepański. To on założył pierwszą sekcję karate kyokushin w Radomiu. Jego bezpośrednim sukcesorem był nieżyjący dziś sensei Jarosław Burzyński, który był Mistrzem Polski w kategori ciężkiej w karate kyokushin. Był też jednym z nielicznych w Polsce a nawet Europie, którym udało się zdobyć mistrzowski pas z trzema złotymi pagonami oznaczjącym stopień sandan – 3 DAN. Na początku lat 80-tych Radom był dużym ośrodkiem karate. Szacuje się, że w tym czasie trenowało w samym tylko Radomiu nawet 2000 osób w kilkunastu sekcjach rozsianych po całym mieście a skupionych organizacyjnie w Radomskim Klubie Karate Kyokushinkai prowadzonym przez kolejnego posiadacza czarnego pasa w Radomiu, którym jest sensei Jacek Czarnota. To właśnie sensei Jacek Czarnota w 1991 rozpoczął prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 na ulicy Sandomierskiej. W 1992 roku do treningów w tej sekcji dołączył obecny kierownik klubu sensei Paweł Żłobecki, który wtedy był posiadaczem brązowego pasa. Sekcja to od początku była postrzegana jako ta w której najważniejsza jest sprawa jakości technicznej. W 1997 Paweł Żłobecki zdał egzamin na czarny pas przed komisją której przewodniczył Kenji Yamaki. Sensei Jacek Czarnota powoli wycofał się z działalności instruktorskiej przekazując sensei Pawłowi sekcję w PSP 9. W 2004 roku Paweł Żłobecki podjął decyzję o zmianie przynależności organizacyjnej. Na podwaliniach poprzedniego klubu, który zawiesił działalność założył wraz grupą instruktorów zainteresowanych kontynuowaniem działalności szkoleniowej nowy klub. Nowy klub karate został zarejestrowany jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej i przystąpił do Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do, którą w Polsce zarządza Shihan Bogusław Jeremicz. Polska Federacja Kyokushin-kan Karate-do wchodziła w ogólnoświatowe struktury Kyokushin-kan Inernational, na której czele stoi Hatsuo Royama. Po rocznej karencji w nowej organizacji i uczestniczeniu w szeregu szkoleń i obozów sensei Paweł Żłobecki został dopuszczony do egzaminu na stopień 2 dan. Zdał go w 2005 przed komisją, której przewodniczył Tsuyoshi Hiroshige. W tym czasie zajęcia w grupie zaawansowanej prowadził właśnie Paweł Żłobecki a w grupie początkującej wspierali go inni instruktorzy klubu, m.in. Jacek Czarnota, Krzysztof Mochocki, Piotr Lachowski.

W roku 2011 Polska Federacja Kyokushin-kan Karate zmieniła nazwę na Polską Federację Kyokushin Karate jednocześnie wychodząc ze struktur Kyokushin-kan International. PFKK weszło  w struktury organizacyjnych World Shinkyokushinkai Organization oraz Polskiego Związku Kickboxingu.

W roku 2019 Polska Federacja Kyokushin Karate jak również Radomski Klub Kyokushin Karate wchodzi w struktury światowej organizacji Kyokushin Kenbukai International, która jest kontynuacją przekazu Tsuyoshi Hiroshige, której spadkobiercą jest Masahiro Kaneko.

Prezesem stowarzyszenia na początku działalności został profesor Tomasz Mazur, wykładowca matematyki m.in. na Politechnice Radomskiej. Jego zamiłowanie do aktywności fizycznej przejawiało się w uprawianiu różnorodnych form ruchu i dyscyplin sportowych: wędrówki górskie i nizinne, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo, karate, boks. Szacunek i zaufanie jakim cieszył się Tomasz Mazur w środowisku ludzi kultury fizycznej wyraziło się m.in. w powierzeniu mu również funkcji prezesa Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 11.08.2008 roku profesor Mazur zginął podczas wyprawy we włoskie Dolomity.

Z początkiem sezonu 2008/2009 prezesem stowarzyszenia został Paweł Nowakowski. W tym czasie wykształciła się też nowa grupa instruktorów zdeterminowanych do kontynuowania działalności szkoleniowej wraz z Pawłem Żłobeckim.

Działalność szkoleniowa w klubie, na której mógł się bardziej skoncentrować Paweł Żłobecki przyniosła efekty. Adepci karate Jolanta Wojniarska i Dawid Suski, odnosili sukcesy w zawodach rangi ogólnopolskiej. Sukcesy te zostały dostrzeżone w Polskiej Federacji Kyokushi-kan Karate i w 2009 roku naszemu klubowi zostały powierzone prawa do zorganizowania Mistrzostw Polski PFKK. Cała impreza odbyła się na obiektach Politechniki Radomskiej i zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym i sportowym. Powstał reportaż z zawodów, który był emitowany w całej Polsce w sieci telewizji kablowej Vectra.

Od 2017 po kilkuletniej przerwie młodzi adepci Radomskiego Klubu Kyokushin Karate ponownie z powodzeniem startują na zawodach rangi ogólnopolskiej.

Zdobycze medalowe – kumite:

Kateryna Yemalienova:

2022 – III miejsce Mistrzostw Europy

2023 – Vice-Mistrzyni Europy

Jolanta Wojniarska:

2007 – Vice-Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2008 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2009 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2010 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2014 – III miejsce, Mistrzostwa Polski w kumite ( walki) w kategorii do 60 kg

Reprezentowała Polskę na Otwartych Mistrzostwach Świata w roku 2009 w Budapeszcie.

Dawid Suski:

2006 – I miejsce, Mistrzostwa Polski Juniorów PFKK, Toruń
2007 – III miejsce, Mistrzostwa Polski Knockdown Polskiej Federacji Karate, Bielsko-Biała
2008 – III miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, Toruń
2008 – III miejsce, European Kyokushinkan Tournament „Balic Cup”,Gdańsk
2009 – IV miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, Radom
2010 – II miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, kat. Open, Chełm

Oliwia Korycka:

2018 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2019 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Oliwia Malmon:

2017 – III miejsce Ogólnopolski Turniej o Puchar z Żeliwa, Końskie
2018 – II miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2019 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice

Klaudia Gielniowska:

2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Milena Kocun:

2019 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Kacper Grabosz:

2019 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Julia Lachowska:

2022 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice

Kacper Połetek:

2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz

Tomasz Matusz:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Jan Studziński:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – I miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Kajetan Studziński:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – II miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Adam Stanisławek:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Tomasz Kocun:

2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Franciszek Długołęcki:

2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Piotr Syta:

2019 – III miejsce Międzynarodowy Turniej Carpathia Cup, Rzeszów

Szymon Bednarczyk:

2019 – III miejsce Ogólnopolski Turniej o Puchar z Żeliwa, Końskie

Igor Piwowarczyk:

2019 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice

Zdobycze medalowe – kata:

Miłka Kłodnicka:

2019 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup Starachowice

Oliwia Korycka:

2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Zdobycze medalowe – kumite:

Jolanta Wojniarska:

2007 – Vice-Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2008 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2009 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2010 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2014 – III miejsce, Mistrzostwa Polski w kumite ( walki) w kategorii do 60 kg

Reprezentowała Polskę na Otwartych Mistrzostwach Świata w roku 2009 w Budapeszcie.

Dawid Suski:

2006 – I miejsce, Mistrzostwa Polski Juniorów PFKK, Toruń
2007 – III miejsce, Mistrzostwa Polski Knockdown Polskiej Federacji Karate, Bielsko-Biała
2008 – III miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, Toruń
2008 – III miejsce, European Kyokushinkan Tournament „Balic Cup”,Gdańsk
2009 – IV miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, Radom
2010 – II miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, kat. Open, Chełm

Norbert Kocun:

2019 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Oliwia Korycka:

2018 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2019 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Oliwia Malmon:

2017 – III miejsce Ogólnopolski Turniej o Puchar z Żeliwa, Końskie
2018 – II miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2019 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice

Klaudia Gielniowska:

2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Milena Kocun:

2019 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Kacper Grabosz:

2019 – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Kacper Połetek:

2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz

Tomasz Matusz:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Jan Studziński:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – I miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Kajetan Studziński:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Sendomiria Cup, Sandomierz
2021 – II miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów
2021 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice

Adam Stanisławek:

2019 – III miejsce Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Tomasz Kocun:

2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Franciszek Długołęcki:

2021 – III miejsce Mistrzostwa Polski Centralnej, Wieruszów

Piotr Syta:

2019 – III miejsce Międzynarodowy Turniej Carpathia Cup, Rzeszów

Szymon Bednarczyk:

2019 – III miejsce Ogólnopolski Turniej o Puchar z Żeliwa, Końskie

Igor Piwowarczyk:

2019 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup, Starachowice

Zdobycze medalowe – kata:

Miłka Kłodnicka:

2019 – II miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-Do Cup Starachowice

Oliwia Korycka:

2021 – III miejsce Ogólnopolski Turniej Bushi-do Cup, Starachowice