Kata Kyokushin

Taikyoku

Dosłownie jest przetłumaczone jako „wielki ostateczny”. Słowo Taikyoku może też oznaczać widok ogólny albo cały punkt – widząc raczej całość niż skupiając się na indywidualnych częściach i utrzymując otwarty umysł niekończących się możliwości.

Pinnan

Symbolizuje pokój i relaks (nazywane Heian w Japonii). Podczas fizycznych ruchów kata używane są techniki realnej walki, kata ma na celu rozwijanie ciszy, spokoju, i harmonii pomiędzy umysłem a ciałem.

Pinan sono ichiPinan sono niPinan sono sanPinan sono yonPinan sono go

Sanchin

Jest znany jako najstarsze kata w Karate-do. Dosłownie znaczy trzy bitwy lub trzy konflikty, może być również tłumaczone jako trzy punkty lub trzy fazy. Pewne legendy przypisują tworzenie Sanchin przez Bodhidharmę we wczesnym szóstym wieku. Kata Sanchin szuka rozwinięcia trzech stałych elementów równocześnie:
Umysł, ciało i technika,
Wewnętrzne organy, krążenie i system nerwowy
Trzy ki umieszczone na: szczycie głowy (tento), przeponie (hara), dolnym brzuchu (tan den)

Sanchin jest izometrycznym kata, gdzie każdy ruch jest wykonany w stanie kompletnego napięcia, w towarzystwie potężnego, głębokiego oddychania (ibuki), który powstaje w dole brzucha (tanden). Praktyka kata Sanchin nie tylko doprowadza do wzmacniania ciała, ale też dąży do rozwoju wewnętrznej mocy (ki) i koordynacji umysłu i ciała. Jest to podkreślone w podstawowej pracy nogami, technikach ręcznych jak również przy podstawowych technikach blokujących.

Ibuki

Stajemy w pozycji heisoku, sanchin lub han-heiko i dokonujemy długiego, jak najgłębszego wdechu. Po zakończeniu wdechu zakreślamy ramionami szerokie koła po bokach ciała, kierując je w górę i krzyżując przedramiona na wysokości czoła. Wówczas napina się tanden,następnie pachy, potem koniuszki palców wskazującego i środkowego. Skręcamy stopy do wewnątrzwstrzymujemy oddech, mocno zaciskamy zwieracz odbytu i koncentrujemy się na skierowaniu całej siły do wewnątrz, tak dalece aż ciało zacznie drżeć. Następnie przyciąga się ręce do boków, wykonując nimi ruch przypominający rozrywanie czegoś na wysokości klatki piersiowej. Z rękami ugiętymi w łokciach dokonujemy naturalnego wydechu wydając głośny dźwięk. Po zakończeniu wydechu opuszczamy dłonie , wykasłujemy resztkę powietrza z płuc i powolnie wdychamy powietrze.

Gekisai

Oznacza zdobyć i zająć. Nazwa wywodzi się od słów Geki – atak albo zdobywać i Sai – forteca . Słowo Gekisai może też oznaczać: zburzyć, zniszczyć. Dai oznacza „duży” a sho – „na małą skalę”. W tym przypadku to jest użyte po to by odróżnić kata. Te kata uczą siły przez płynność ruchu, mobilności i użycie różnych technik. Elastyczność ataku i kontrataku zawsze będą lepsze do sztywnej i nieelastycznej siły.

Zobacz Gekisai sho

Yantsu

Wywodzi się ze słów Yan – bezpieczeństwo i Su – trzy. Nazwa odnosi się do Chińskiego attache wojskowego z Okinawy w XIX w. SłowoYansu znaczy również utrzymanie prostoty, starając utrzymać czystość zasad i ideałów niż raczej układanie próżnych celów.

Tsuki no

Nazwa sugeruje uderzające kata. Słowo Tsuki może też znaczyć los i szczęście. Dobry los i szczęście nie przychodzi przez czekanie. W każdym uderzeniu wykonywanym w tym kata, powinniśmy wyobrazić sobie, że bariery pewnego rodzaju (mogłoby to być słabości, nałogi itp.) są przełamywane. Silny, uporczywy wysiłek skierowany na pokonywanie problemów przyniesie powodzenie i sukces.

Tensho

Znaczy wirować albo płynna ręka, dosłownie przetłumaczone jako „wirująca dłoń”. Tensho jest miękkim i obrotowym (yin) odpowiednikiem twardego i linijnego (yang) kata Sanchin. Nie tylko Tensho było jednym z ulubionych kata Mas Oyama ,ale uważał je za najniezbędniejsze zaawansowane kata.
Tensho jest podstawową ilustracją definicji Karate, pochodzącego z Chińskiego kempo jako technika obrotowa bazująca na punktach.
Tensho powinno być pierwszym obiektem praktyki, ponieważ, jako psychologiczne i teoretyczne podłoże poza treningiem karate i jako główny element w podstawach formalnych ćwiczeń karate, które przeniknęło techniki, bloki i pchnięcia i jest gruntownie związane z prawdziwym życiem karate.
Człowiek, który praktykował kata Tensho wykonując tysiące powtórzeń i ma silne zrozumienie jego filozofii może nie tylko podjąć wszelki atak, ale i wykorzystać je w każdym ataku i zawsze jest w stanie doskonale się obronić.

Saiha

Znaczy zniszczenie, uderzenie albo rwanie. To może też znaczyć doskonały spisek. W tym kata możemy powiedzieć, że obojętnie jak duży problem napotkamy, z cierpliwością, determinacją i wytrwałością (Osu) możemy go przełamać i pokonać.

Zobacz Saiha

Kanku

Znane jest jako kata słońca albo przyglądające się niebo. Dosłownie przetłumaczony Kan znaczy „widok – właściwe przestrzeganie” i Ku znaczy „wszechświat”, „powietrze”, „pustkę” albo „próżnię” (to samo znaczenie co Kara w karate). Pierwszy ruch kata jest formacją trójkąta z rękami ponad głową, który przegląda się we wszechświecie i podnoszącemu słońcu. Ten trójkąt ma nawet głębsze znaczenie. Od wewnątrz wywołujemy trzy krańcowe potężne siły: „Pokój”, „Miłość” i „Wolność”. Istotą tego kata jest to, że nie jest ważne jak ciężki problem, wyzwanie jest stawiane, każdego pojedynczego nowego dnia istnieje inna unikalna możliwość aby je pokonać i nie tylko to szczególne wyzwanie ale wszystko w naszym życiu.

Zobacz Kanku

Seienchin

Znaczy zdobywca i pokonywać ponad dystans, albo atak buntowniczej placówki. W feudalnej Japonii, wojownicy, samuraje często chodzili na wyprawy trwające wiele miesięcy. Musieli utrzymywać swoją siłę i ducha przez długie okresy czasu. Właśnie dlatego te kata jest długie i powolne. Dużo jego technik jest wykonywana w kiba dachi. Jest oczywiste , iż nogi staną się bardzo zmęczone podczas wykonywania tego kata, dlatego niezbędny jest silny duch aby trwać podtrzymując jego siłę.

Zobacz Seienchin

Sushiho

Znaczy 54 kroków. Sushiho pochodzi ze słów Useshi – 54 i Ho – stąpać lub chodzić. Inne style karate nazywają te zaawansowane kata Gojushiho. Te kata symbolizuje rozmawianie i ma zastosowanie jako narzędzie do przypomnienia nam o naszym przeznaczeniu i wpływie kroków, które podejmujemy w naszym codziennym życiu. Kroki, które podjęliśmy w przeszłości są połączone z tymi, które podejmujemy dzisiaj, które w efekcie będą oddziaływać na te podejmowane w przyszłości. Więc możemy powiedzieć, że osiągnięcia dzisiejsze są konsekwencją kroków podjętych (ciężką pracą) w bliskiej lub dalszej przeszłości. Toteż, te kata przypomina nam o naszych korzeniach, rodzinie, nauczycielach lub o tych którzy podjęli ich własne kroki w życiu, które miały wpływ no to gdzie dzisiaj jesteś.

Zobacz Sushiho

Garyu

Oznacza leżący smok. Japońska filozofia mówi, że wielki człowiek, który pozostaje w ciemności jest nazywany Garyu. Smok jest mocny, ale leżący smok nakazuje nie pokazywanie jego mocy dla zwykłej próżności, ale tylko wtedy kiedy jest to konieczne. W ten sam sposób, prawdziwy karateka nie chełpi się dookoła albo wystawia umiejętności na pokaz – on, ona nigdy nie zapomina prawdziwej cnoty pokory.

Seipai

W innych stylach karate te kata czasami jest nazywane Seipaite, albo osiemnaście rąk. Numer 18 pochodzi z buddyjskiej zasady 6×3, gdzie sześć reprezentują: kolor, głos, smak, zapach, dotknięcie i sprawiedliwość; a trzy reprezentują: dobro, zło i pokój.

Zobacz Seipai