Wymagania egzaminacyjne

Stopnie Junior

 1. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia.
 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
 3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem 3kyu i pasów brązowych. Belka czerwona oznacza stopień junior
  • biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
   • 10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)
   • 9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
   • 8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)
   • 7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
   • 6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)
   • 5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
   • 4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)
   • 3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym:
   • 2kyu (jedna belka czerwona)
   • 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)
 4. Wymogi dodatkowe
  • W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze. Walki obowiązkowo powinny odbywać się w kaskach na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją egzaminatora zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu.
 5. Wymagania egzaminacyjne

BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi
 2. Uderzenia: pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi
 3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke
 4. Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
 2. Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10

POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,
 2. Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
 3. Bloki: seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. W zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)

Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu 

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
 2. Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15
 3. Gimnastyka: Przewrót w przód i w tył na materacu lub macie

PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate
 2. Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi
 3. Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
 4. Kopnięcia: mawashi-geri,
 5. Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach np. – zenkutsu-dachi + nihon-tsuki – zenkutsu-dachi + sanbon-tsuki – zenkutsu-dachi + nihon uke(bloki) – zenkutsu-dachi + nihon keri(kopnięcia) – kokutsu-dachi + uchi-uke
 2. 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie

Kata: Taikyoku I, II

Samoobrona:

 1. Uwalnianie z chwytu za rękę
 2. Pady w przód, w tył, w bok

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siadzie motylkowym
 2. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
 3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera

Kumite: zasady walki jak dla juniorów – Ju-kumite 3 x 45s.

PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi
 2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi, Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
 3. Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke – mae-ni, sagari, mawate
 2. Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku III, Pinian I

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: w siadzie prostym dosięgnąć głową do wyprostowanych kolan
 2. Skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
 3. Gimnastyka: przerzut bokiem – „gwiazda”

Samoobrona:

 1. Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu

Kumite – zasady walki jak dla juniorów – Ju-kumite 5 x 45s.

PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
 2. Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki
 3. Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke
 4. Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke
 2. Zenkutsu-dachi – kopnięcie + tsuki
 3. Zenkutsu-dachi – uke + gyaku-tsuki
 4. Zenkutsu-dachi – enkai gyaku-zuki

Kata: Pinian II, Juji-kata

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: w siedzeniu w rozkroku dosięgnąć głową do podłoża
 2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.

Samoobrona:

 1. Uwalnianie z chwytu za gi

Kumite: Ju-kumite 5 x 60s.

PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Uderzenia: Hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
 2. Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke
 3. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, uchi-mawashi-geri

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri

Samoobrona:

 1. Uwalnianie z obchwytu tyłem

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: W staniu skłon w przód i dosięgnąć dłońmi do podłoża
 2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 20
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s

Kumite: Ju-kumite 5x 60s.

PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi
 2. Bloki: koken-uke, shotei-uke
 3. Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
 2. Łączenie kilku pozycji z technikami np – kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki – zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki Kata bunkai Pinian I-IV

Samoobrona:

 1. Uwalnianie z obchwytu przodem

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
 2. Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 25
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.

Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.

PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3/1 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Ido-geiko: (poruszanie)

 1. W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae Bunkai kata: Pinian I-IV

Samoobrona:

 1. Uwalnianie z duszenia

Sprawność fizyczna:

 • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
 • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.

Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.

PAS BRĄZOWY 2/1 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika:

 1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
 2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

Kata: Pinian V Bunkai: kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

 1. Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 35
 2. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.

PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

 1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

Kata: Gekisai-sho, Yantsu Bunkai kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

 • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 40
 • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

Kumite: Ju-kumite 10 x 60s.

Stopnie Senior

 1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia.
 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
 3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami
  • biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)
 4. Wymogi dodatkowe
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu – 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 8kyu – 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze, obowiązkowy kask na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją komisji egzaminacyjnej zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu.

Wymagania egzaminacyjne

BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi
 2. Uderzenia – pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
 3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
 2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
 4. Przewrót w przód i w tył
 
Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu
 
Kumite:
 • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU

Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi
 2. Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi
 3. Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
 4. Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
 2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
 4. Przewrót w przód i w tył

Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok

Kumite:

 • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

PAS NIEBIESKI 8 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi
 2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi
 3. Blok: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare-omote, nogare-gyaku

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.: – Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki – Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki – Zenkutsu-dachi + nihon uke – Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki – Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki
 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku I, II

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20, podskoki do wysokości pasa + 5cm
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
 • Przerzut bokiem – gwiazda

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za rękę

Kumite:

 1. Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
 2. Ju-kumite 3 x 60s

PAS NIEBIESKI Z ZÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi
 2. Uderzenia: tettsui, nukite, shotei
 3. Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke
 4. Kopnięcia: ushiro-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Sanchin-dachi – poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki
 2. Kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke
 3. Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki
 4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku III, Pinian I

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
 • Przerzut bokiem – gwiazda
 • Podskoki do wysokości pasa

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce

Kumite:

 • Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
 • Ju-kumite 5 x 60s

PAS ŻÓŁTY 6 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
 2. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki
 3. Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morote-uke
 4. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi – Enkai gyaku-zuki
 2. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami
 3. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki
 4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian II, Juji-kata

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s.
 • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi

Kumite: Ju-kumite 6 x 60s

PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
 2. Bloki: hiji-uke
 3. Kopnięcia: kakato-otoshi

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
 2. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri Kata bunkai Pinian I-III

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50 ugięcia ramion (pompki) x 40
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.
 • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica

Samoobrona:

 • Uwalnianie z obchwytów tyłem

Kumite: : Ju-kumite 7 x 60s

PAS ZIELONY 4 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika: Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
 2. Łączenie kilku pozycji z technikami np.; – kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki – zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki Kata bunkai Pinian I-IV

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 50
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
 • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach

Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s

PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika:

 1. Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi

Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae Bunkai kata: Pinian I-IV

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 70, ugięcia ramion (pompki) x 60
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
 • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach

Samoobrona: Uwalnianie z duszenia

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s

PAS BRĄZOWY 2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika:

 1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
 2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

Kata: Pinian V, Sanchin Bunkai: kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

 • Siła: skłony brzucha leżąc x 80, wznosy tułowia leżąc x 80, przysiady z wyskokiem x 80, ugięcia ramion (pompki) x 60
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

Samoobrona: Uwalnianie z trzymań poprzez wykonanie rzutów

Kumite: Ju-kumite 10 x 60s, walki na zasadach K-1 3 x 60s

PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

Technika:

 1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie
 2. umiejętność wykonania technik kopnięć w wyskoku tobi-geri: hiza-geri, mae-geri, yoko-geri, ushiro-geri
 3. umiejętność obrony poprzez podcięcia i rzuty przed kopnięciami
Samoobrona: uwalnianie z trzymań za głowę i kark
Kata: Gekisai-sho, Yantsu Bunkai kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 100, wznosy tułowia leżąc x 100, przysiady z wyskokiem x 100, ugięcia ramion (pompki) x 100
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

Kumite: Ju-kumite 10 x 60s, walki na zasadach K-1 5 x 60s