Najczęściej zadawane pytania

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Instruktorzy posiadają państwowe, międzynarodowe (ważne w UE) uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona. Numery legitymacji instruktorskich znajdują się na stronie główniej pod numerami telefonów instruktorów.

Instruktorzy mają wykupione instruktorskie polisy ubezpieczeniowe OC.

W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież z poza szkoły w której odbywają się zajęcia.

Strój. Najlepszym strojem do uprawiania karate jest karategi, jednak można uprawiać je w dowolnym stroju, który nie ogranicza swobody ruchów. Na początku mogą to być np.: spodnie dresowe i zwykła koszulka. Jednak do egzaminów należy przystępować w karategi. Więcej informacji na temat doboru i miejsca zakupu karategi w linku

INFORMATOR/STRÓJ-KARATEGI

Treningi są otwarte i mogą być obserwowane zarówno przez rodziców jak również osoby zainteresowane metodyką treningową karate.

Dolna granica wieku to 7 lat – wynika to przede wszystkim z psychologii rozwojowej i rozwoju motorycznego młodego człowieka. Mimo, że „złoty okres” w rozwoju motoryki dziecka rozpoczyna się w wieku około 5 lat, to dzieci te, potrafią skupić swoją uwagę na jednej rzeczy jedynie przez kilka minut, a później tracą zainteresowanie, są zwyczajnie znudzone i rozpoczynają poszukiwanie nowych bodźców. Porównanie dwóch kolejnych etapów w rozwoju motorycznym dzieci znajduje się poniżej. Mamy nadzieję, że cytowane poniżej teksty pochodzące ze strony www.dzieci.pl dają pełny obraz decyzji o wyznaczonej przez nas granicy.
„Złoty okres” w rozwoju motoryki dziecka
Tak nazywa się w rozwoju motorycznym wiek około 5. roku życia. – Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole – przyznaje Barbara Woynarowska, od lat badająca prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży – jego ruchy stają się bardziej harmonijne, rytmiczne. Coraz swobodniej biega, chodzi i skacze, dlatego z coraz większą swobodą opanowuje umiejętności jazdy na rowerze, nartach, pływanie itp. Mówi się o „głodzie ruchu” – zwiększonej ruchliwości kilkulatków, który idzie w parze z dziecięcą zdolnością do samoregulacji wysiłku. Monotonne zajęcia, atrakcyjne dla osób dorosłych np. długi spacer, maluch znosi z wielkim trudem. Sam stara się odnaleźć jakieś urozmaicenie np. zbierając kije, szyszki, skacząc przez kałuże, wdrapując się na murek. Wiedząc o trudnościach dzieci w tym wieku w dłuższej koncentracji na jednym zajęciu, postaraj się zapewnić im więcej atrakcji, bodźców wypełniających nudne – z perspektywy najmłodszych – czynności.
Pełnia dzieciństwa lub etap „dziecka doskonałego”
Między ok. 7. r.ż a wiekiem 10-12 lat dzieci szybko rozwijają nabywane sprawności. Ten okres jest szczególnie korzystny dla rozwoju motorycznego – pediatrzy nazywają go nawet „pełnią dzieciństwa” lub etapem „dziecka doskonałego”. Nadal zauważamy nadruchliwość dzieci, lecz rozpoczęcie nauki szkolnej, wymusza skupienie koncentracji dzieci i ich okresowe unieruchomienie w szkolnych ławkach. Sprawność fizyczna uczniów klas młodszych jest na bardzo wysokim poziomie; refleks, dokładność i zdolność do opanowania wielu umiejętności wróżą wielkie możliwości. Choć na lepszą sprawność manualną i precyzję w zakresie motoryki mniejszej trzeba poczekać do ok. 10 roku życia.

Trening ogólnorozwojowy, rozwijąc naszą sprawność ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność naszego treningu karate. W tym zakresie stosujemy metodykę i efektywne ćwiczenia:

 • rozwijające naturalną siłę,
 • rozwijające zakres ruchów stawów, dedykowane głównie dla grupy młodszej,
 • rozwijające gibkość mi. in.: przez kontrolę napięcia mięśni, dedykowane dla grupy starszej jako wymagające większej kontroli i świadomości funkcjonowania naszego ciała.

Trening karate wpływa wszechstronnie na kondycję fizyczną: podnosi siłę i elastyczność mięśni, poprawia szybkość, zwinność, koordynację ruchową i wydolność krążenia. Ma również duży wpływ na kondycję psychiczną.

Grupa początkująca.

W tej grupie treningi trwają do 60 minut i mają początkowo charakter bardziej ogólnorozwojowy, w których główny nacisk jest położony na prawidłowość wykonywanych technik, koordynację, zwinność, elastyczność, siłę. Wprowadzanie technik karate jako elementów walki następuje stopniowo i zależy od ogólnych postępów całej grupy.

Grupa zaawansowana.

Na zajęciach wymagane będą rękawice do MMA (ewentualnie bokserskie) , ochraniacze na nogi typu goleń+stopa, ochraniacze szczęki, suspensor. Znaczna część treningów będzie poświęcona pracy w parach na elementach mających bezpośrednie przełożenie na walkę, dlatego będziemy wymagać ochraniaczy. W tej grupie może występować indywidualizacja treningów w parach dla osób „szybciej” łapiących koordynację i technikę.

Aby przekonać się czy formuła ruchu proponowana przez nasz klub jest atrakcyjna wystarczy przyjść na zajęcia i poćwiczyć – pierwszy treningi gratis.

Opłata miesięczna powinna być wpłacona do instruktora prowadzącego zajęcia lub na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca. Numer konta jest widoczny na dole, na stronie głównej. Przy wpłacie na konto prosimy o przynoszenie potwierdzenia przelewu do instruktora prowadzącego. Opłaty za zajęcia pokrywają jedynie bieżące potrzeby klubu, ponieważ instruktorzy klubu są czynni zawodowo w zupełnie innych obszarach. Trening karate to dla nas metoda na utrzymanie ponadprzeciętnej sprawności fizycznej, metoda na odreagowanie stresu związanego z codziennymi obowiązkami szkolnymi i zawodowymi, a nie źródło utrzymania.

Egzaminy są organizowane dwa razy w sezonie treningowym i podlegają dodatkowej opłacie w wysokości składki miesięcznej. Termin egzaminu jest podawany z około 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Kiedy zacząć?

Najlepiej jest rozpoczynać zajęcia na początku tzw. sezonu treningowego czyli we wrześniu. Jednak zapisy do grup trwają cały rok. Materiał przerabiany w grupach początkujących to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe, które można zacząć w każdym momencie. Materiał techniczny w początkowej fazie treningu jest stosunkowo prosty i przy minimalnych chęciach i zaangażowaniu ćwiczącego może być nadrobiony bardzo szybko, tym bardziej, że jest on regularnie powtarzany;

Deklaracja uczestnictwa (pobierz). Wszyscy rozpoczynający treningi muszą dostarczyć deklarację uczestnictwa (do pobrania ze strony lub od instruktora) zawierającą pisemną zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich) oraz pisemne potwierdzenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Prosimy informować lekarza podpisującego dokument, że zajęcia mają charakter rekreacyjny a nie sportowy, wyczynowy. Dopiero w przypadku przygotowań do zawodów w kumite (walka) konieczna jest książeczka sportowa do wyrobienia, której konieczne są badania. Do treningów potrzebujemy jedynie jedynie potwierdzenia o braku przeciwskazań natury medycznej.

Kto może trenować karate?

Karate może uprawiać praktycznie każdy, kto jest w stanie zajmować się czynnie innymi sportami. Natomiast nie każdy osiągnie poziom mistrzowski.

Co mamy do zaoferowania:

 • ruch i zdrowie – wspomaga i stymuluje harmonijny rozwój organizmu, koryguje wady postawy. Polecamy zapoznanie się z pracą i badaniami prowadzonymi przez profesora Tomasza Karskiego, ortopedy, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie.
 • sztuka walki – jako dyscyplina na długie lata, która może stać się pasją, drogą osobistego rozwoju, poprzez szukanie perfekcji i doskonałości ruchu do doskonalenia siebie;
 • sport – uczy zdrowej rywalizacji, rozwija takie cechy charakteru jak wytrwałość, dążenie do celu i pewność siebie jako podstawę asertywności, tłumi agresję;
 • samoobrona – pomaga w rozpoznawaniu i unikaniu sytuacji zagrożenia, a w razie konieczności pozwala na skuteczną obronę;

Zapewniamy:

 • wysoki poziom szkolenia;
 • dobrą atmosferę;
 • możliwość zdawania na kolejne stopnie zaawansowania;
 • obozy szkoleniowe;
 • możliwość udziału w zawodach organizowanych przez POLSKĄ FEDERACJĘ KYOKUSHIN KARATE-DO i POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU;

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami poprzez email. Nasi instruktorzy odpowiedzą na nie również bezpośrednio przed i po każdym treningu.

karate@karate.radom.pl