Stopnie „Senior”

 1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia.
 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
 3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami
  • biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)
 4. Wymogi dodatkowe
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu – 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 8kyu – 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze, obowiązkowy kask na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją komisji egzaminacyjnej zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu.

Wymagania egzaminacyjne

BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU

Technika:
Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi
 2. Uderzenia – pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
 3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
 2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
 4. Przewrót w przód i w tył
 
Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu
 
Kumite:
 • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU

Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi
 2. Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi
 3. Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
 4. Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

Sprawność fizyczna:

 1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
 2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
 3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
 4. Przewrót w przód i w tył

Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok

Kumite:

 • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

PAS NIEBIESKI 8 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi
 2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi
 3. Blok: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare-omote, nogare-gyaku

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.:
  – Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
  – Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki
  – Zenkutsu-dachi + nihon uke
  – Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki
  – Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki
 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku I, II

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20, podskoki do wysokości pasa + 5cm
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
 • Przerzut bokiem – gwiazda

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za rękę

Kumite:

 1. Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
 2. Ju-kumite 3 x 60s

PAS NIEBIESKI Z ZÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi
 2. Uderzenia: tettsui, nukite, shotei
 3. Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke
 4. Kopnięcia: ushiro-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Sanchin-dachi – poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki
 2. Kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke
 3. Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki
 4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku III, Pinian I

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
 • Przerzut bokiem – gwiazda
 • Podskoki do wysokości pasa

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce

Kumite:

 • Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
 • Ju-kumite 5 x 60s

PAS ŻÓŁTY 6 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
 2. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki
 3. Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morote-uke
 4. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi – Enkai gyaku-zuki
 2. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami
 3. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki
 4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian II, Juji-kata

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s.
 • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi

Kumite: Ju-kumite 6 x 60s

PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

 1. Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
 2. Bloki: hiji-uke
 3. Kopnięcia: kakato-otoshi

Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
 2. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri
Kata bunkai Pinian I-III

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50 ugięcia ramion (pompki) x 40
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.
 • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica

Samoobrona:

 • Uwalnianie z obchwytów tyłem

Kumite: : Ju-kumite 7 x 60s

PAS ZIELONY 4 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Ido-geiko: (poruszanie)

 1. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
 2. Łączenie kilku pozycji z technikami np.;
  – kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
  – zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
Kata bunkai Pinian I-IV

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 50
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
 • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach

Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s

PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

 1. Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi

Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
Bunkai kata: Pinian I-IV

Sprawność fizyczna:

 • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 70, ugięcia ramion (pompki) x 60
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
 • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach

Samoobrona: Uwalnianie z duszenia

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s

PAS BRĄZOWY 2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

 1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
 2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

Kata: Pinian V, Sanchin
Bunkai: kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

 • Siła: skłony brzucha leżąc x 80, wznosy tułowia leżąc x 80, przysiady z wyskokiem x 80, ugięcia ramion (pompki) x 60
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

Samoobrona: Uwalnianie z trzymań poprzez wykonanie rzutów

Kumite: 
Ju-kumite 10 x 60s, walki na zasadach K-1 3 x 60s

PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

 1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie
 2. umiejętność wykonania technik kopnięć w wyskoku tobi-geri: hiza-geri, mae-geri, yoko-geri, ushiro-geri
 3. umiejętność obrony poprzez podcięcia i rzuty przed kopnięciami
Samoobrona: uwalnianie z trzymań za głowę i kark
Kata: Gekisai-sho, Yantsu
Bunkai kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

 • Siła: skłony brzucha leżąc x 100, wznosy tułowia leżąc x 100, przysiady z wyskokiem x 100, ugięcia ramion (pompki) x 100
 • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

 

Kumite: Ju-kumite 10 x 60s, walki na zasadach K-1 5 x 60s