2008

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ „BALTIC CUP”
29 listopada w Gdańsku miał miejsce miejsce międzynarodowy turniej „Baltic Cup”.
Nasz klub reprezentowali Jolanta Wojniarska oraz Dawid Suski.
Po raz kolejny nasi karateka pokazali wysoką klasę i skuteczność czego dowodem są wywalczone miejsca:
– Jolanta Wojniarska wywalczyła 2 miejsce. Walkę finałową musiała poddać z powodu kontuzji.
– Dawid Suski zajął 3 miejsce prezentując na macie bardzo wysoki poziom techniczny i dojrzałość.
PROFESOR TOMASZ MAZUR
PRO MEMORIA
Tomasz Mazur urodził się 02.05.1953 r. w Radomiu. Tutaj ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego. Naukę kontynuował w Instytucie Matematyki na UMCS w Lublinie. W roku 1977 rozpoczął pracę w WSI w rodzinnym mieście. W 1985 r.obronił pracę doktorską z zakresu analizy matematycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim . Również na tej uczelni w roku 2000 uzyskał habilitację. W tym samym roku rozpoczął pracę na UKSW w Warszawie. W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Z całą pewnością można stwierdzić, że gdyby istniała taka sposobność to drugi tytuł profesora Tomasz Mazur uzyskałby w dziedzinie kultury fizycznej. Ciągłe doskonalenie swojego ciała, pokonywanie swoich ograniczeń i słabości predestynowały go to takiego wyróżnienia. Jego zamiłowanie do aktywności fizycznej przejawiało się w uprawianiu różnorodnych form ruchu i dyscyplin sportowych : wędrówki górskie i nizinne, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo, karate, boks. Szacunek i zaufanie jakim cieszył się Tomasz Mazur w środowisku ludzi kultury fizycznej wyraziło się m.in. w powierzeniu mu funkcji prezesa Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jak i Radomskiego Klubu Kyokushin–kan Karate.Istniała jeszcze jedna pasja Profesora, która była obecna zarówno w jego aktywności intelektualnej jak i fizycznej. W matematyce jak i w wędrówce górskiej Tomasz Mazur był przede wszystkim nauczycielem, czyli osobą, która miała ułatwiać odkrywanie prawdy. Sala wykładowa i szlak górski były środkmi do osiągnięcia celu nauczania, którym według Niego miało być doskonalenie charakteru ucznia i nauczyciela. W osobliwy sposób wyraził tę prawdę równaniem filozoficzno – matematycznym, które powinniśmy zapamiętać i stosować:
CHARAKTER = 3M (Mądrość+Moralność+Maniery)
Profesor Tomasz Mazur zginął 11.08.2008 r. we włoskich Dolomitach.
Obóz Letni Kyokushinkan – Tuchola 2008
W dniach 5-10 sierpnia odbył się obóz letni kyokushinkan. W obozie wzięło udział 180 osób z klubów Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do oraz goście z Japonii – shihan Kunio Ishizawa oraz sempai Toshio Matsuzaki.
Nasz klub reprezentowali: Paweł Żłobecki, Jolanta Wojniarska, Krzysztof Piasek, Grzegorz Niciński, Piotr Piątkowski.
Na zakończenie obozu odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. Z naszego klubu pozytwynie egzamin zaliczyli:
– Jolanta Wojniarska otrzymując promocję na stopień 1 kyu,
– Krzysztof Piasek otrzymując promocję na stopień 2 kyu,
– Grzegorz Niciński otrzymując promocję na stopień 2 kyu.
Gratulujemy !!!
Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do – Toruń 2008
15 marca 2008
Radomskiego Klubu Kyokushin-kan Karate wracaj¹ z zawodów z medalami:
– Jolanta Wojniarska zdoby³a Mistrzostwo Polski
– Dawid Suski zaj¹³ III miejsce
Gratulujemy !!!
VI SEMINARIUM KUMITE – OPO WAŁCZ 2008
127 osób wzięło udział w VI Seminarium Kumite, które odbyło się na obiektach Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu w dniach 21-24 luty. Całość seminarium tak jak w latach ubiegłych poprowadził shihan Bogusław Jeremicz 5 dan.
Pierwszy trening był przypomnieniem podstawowych technik kihon-geiko i ido-geiko. Shihan tłumaczył, w jak prosty sposób techniki te mają przełożenie na walkę i jak istotne jest ich opanowanie, aby wydobyć z siebie siłę i moc technik karate. Pozostałe treningi, były już prowadzone pod kątem walki ( kumite ). W czasie seminarium kontynuowano doskonalenie technik wykorzystując ćwiczenie Namba aruki w celu podniesienia efektywności ataku. Ćwiczenia Hatsuriki, były myślą przewodnią programu seminarium, czyli jak wydobyć z siebie maksymalną szybkość i moc technik.
Większość ćwiczeń wykonywano w parach oraz z użyciem tarcz treningowych i rękawic bokserskich. Tradycyjnie sobotni popołudniowy trening poświęcony był w całości kumite. Uczestnicy seminarium po kolacji mogli korzystać z basenu lub sauny. Ostatni trening shihan poświęcił na zaprezentowanie ćwiczeń Hatsuriki z wykorzystaniem tarcz treningowych w celu zrozumienia, że siła i moc technik karate leży w prawidłowej postawie oraz w umiejętnym wykorzystaniu całego ciała.
Shihan przypomniał również jak ważna w treningu Budo karate jest etykieta i szacunek dla partnera z którym się ćwiczy, a w szczególności, z którym się walczy, tak w dojo jak i na zawodach.
Radomski klub reprezentowali sempai: Jolanta Wojniarska, Dawid Suski, Piotr Lachowski i Marcin Jaroszek.
ZIMOWA AKADEMIA KARATE – LUTY 2008
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej numer 9 Radomski Klub Kyokushin-kan Karate zorganizował Zimową Akademię Karate. Celem zajęć było przedstawienie jak najszerszemu gronu dzieci podstawowej wiedzy o sztuce karate. W zajęciach zdeklarowało udział 88 osób nie licząc osób regularnie trenujących w klubie. W pierwszym tygodniu ferii frekwencja na każdych zajęciach przekraczała 60 osób przy czym we wtorek 12 lutego wyniosła 106 osób. W drugim tygodniu wahała się pomiędzy 30 a 50 osób.
Każde zajęcia zaczynały się tradycyjna etykietą dojo oraz teoretycznym wprowadzeniem zawierającym ciekawostki z zakresu wiedzy na temat dalekowschodnich sztuk walki zaczynając od historii, poprzez wyjaśnienie znaczenia etykiety dojo oraz prezentację tradycyjnych mieczy katana i wakizashi na znaczeniu kolorów pasów w karate a w szczególności karate kyokushin, która jest nieco odmienna od tradycyjnej kolorystyki zaproponowanej przez twórcę judo Jigoro Kano.
Każdego dnia uczestnicy mogli zapoznać się z kolejnymi podstawowymi elementami sztuki karate, zaczynając od podstawowych technik ręcznych i nożnych poprzez elementy samoobrony, na kata kończąc. Zajęcia zaczynały się ogólnorozwojową rozgrzewką ukierunkowaną na elementy stretchingu. Uczestnicy opanowali pamięciowo trzy podstawowe kata Taikyoku i Juji. Przekazany zakres wiedzy z zakresu technik podstawowych jest wystarczający, aby wszyscy uczestnicy mogli zostać dopuszczeni do egzaminu na pierwsze dwa stopnie szkoleniowe. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest podjęcie regularnych treningów w klubie, na których elementy te należy dopracować.
Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia zajęć wraz zaproszeniem do kontynuowania treningów w klubie.