Zasady funkcjonowania klubu w związku z COVID

W związku z obecną sytuacją wszyscy musimy wzajemnie zadbać o bezpieczeństwo i przygotować się na specjalne warunki korzystania z Klubu zgodne z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów:
 • ćwiczą tylko zdrowi członkowie Klubu;
 • w zajęciach klubu nie mogą brać udziału osoby, które:
a) mają objawy choroby zakaźnej,
b) są objęte kwarantanną lub izolacją;
c) miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 • w budynkach, w których odbywają się zajęcia mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące o danej godzinie w danej grupie;
 • czas przebywania w miejscu ćwiczeń obejmuje czas niezbędny do przebrania się przed i po zajęciach, czas trwania treningu;
 • prosimy o sprawne opuszczanie miejsc ćwiczeń po zakończonych zajęciach;
 • w budynkach przemieszczamy się w maseczkach zakrywając nos i usta;
 • należy zadbać o odpowiedni (1,5m) dystans przemieszczając się po Klubie;
 • wchodząc i wychodząc z budynku prosimy o skorzystanie z udostępnionego płynu do dezynfekcji rąk;
 • wchodząc na salę należy zdezynfekować dłonie;
 • zachowajmy wzmożone środki ostrożności, np. starajmy się nie dotykać niepotrzebnie sprzętów dostępnych w szkole;
 • sprzęt używany w szkole będzie dezynfekowany po każdym użyciu;
 • we wszystkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się telefonicznie z instruktorem;
 • W celu umożliwienia Radomskiemu Klubowi Kyokushin Karate (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie.