Stopnie „JUNIOR”

 1. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia.
 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
 3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem 3kyu i pasów brązowych.
  Belka czerwona oznacza stopień junior

  • biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
   • 10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)
   • 9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
   • 8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)
   • 7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
   • 6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)
   • 5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
   • 4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)
   • 3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym:
   • 2kyu (jedna belka czerwona)
   • 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)
 4. Wymogi dodatkowe
  • W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze. Walki obowiązkowo powinny odbywać się w kaskach na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją egzaminatora zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu.
 5. Wymagania egzaminacyjne

  BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

  POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi
  2. Uderzenia: pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi
  3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke
  4. Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10

  POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,
  2. Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
  3. Bloki: seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)

  Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu 

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15
  3. Gimnastyka: Przewrót w przód i w tył na materacu lub macie

  PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate
  2. Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi
  3. Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
  4. Kopnięcia: mawashi-geri,
  5. Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach np.
   – zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
   – zenkutsu-dachi + sanbon-tsuki
   – zenkutsu-dachi + nihon uke(bloki)
   – zenkutsu-dachi + nihon keri(kopnięcia)
   – kokutsu-dachi + uchi-uke
  2. 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie

  Kata: Taikyoku I, II

  Samoobrona:

  1. Uwalnianie z chwytu za rękę
  2. Pady w przód, w tył, w bok

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siadzie motylkowym
  2. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera

  Kumite: zasady walki jak dla juniorów – Ju-kumite 3 x 45s.

  PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi
  2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi, Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
  3. Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke – mae-ni, sagari, mawate
  2. Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku III, Pinian I

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: w siadzie prostym dosięgnąć głową do wyprostowanych kolan
  2. Skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Gimnastyka: przerzut bokiem – „gwiazda”

  Samoobrona:

  1. Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu

  Kumite – zasady walki jak dla juniorów – Ju-kumite 5 x 45s.

  PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
  2. Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki
  3. Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke
  4. Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke
  2. Zenkutsu-dachi – kopnięcie + tsuki
  3. Zenkutsu-dachi – uke + gyaku-tsuki
  4. Zenkutsu-dachi – enkai gyaku-zuki

  Kata: Pinian II, Juji-kata

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: w siedzeniu w rozkroku dosięgnąć głową do podłoża
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.

  Samoobrona:

  1. Uwalnianie z chwytu za gi

  Kumite: Ju-kumite 5 x 60s.

  PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Uderzenia: Hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
  2. Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke
  3. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, uchi-mawashi-geri

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri

  Samoobrona:

  1. Uwalnianie z obchwytu tyłem

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: W staniu skłon w przód i dosięgnąć dłońmi do podłoża
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s

  Kumite: Ju-kumite 5x 60s.

  PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi
  2. Bloki: koken-uke, shotei-uke
  3. Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
  2. Łączenie kilku pozycji z technikami np
   – kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
   – zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

  Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
  Kata bunkai Pinian I-IV
  Samoobrona:

  1. Uwalnianie z obchwytu przodem

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 25
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.

  Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.

  PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

  Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
  Bunkai kata: Pinian I-IV
  Samoobrona:

  1. Uwalnianie z duszenia

  Sprawność fizyczna:

  • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
  • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.

  Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.

  PAS BRĄZOWY 2/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:

  1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
  2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

  Kata:Pinian V
  Bunkai: kata Pinian I-V
  Sprawność fizyczna:

  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 35
  2. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

  Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.

  PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

  1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

  Kata:Gekisai-sho, Yantsu
  Bunkai kata Pinian I-V
  Sprawność fizyczna:

  • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 40
  • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.

  Kumite: Ju-kumite 10 x 60s.