V Marsz Pro Memoria prof. Tomasza Mazura

W dniu 21 października odbył się V Marsz Pro Memoria prof. Tomasza Mazura. W tym roku członkowie klubu przebyli trasę ze Starachowic do Iłży ( ponad 30 km ).

Profesor Tomasz Mazur pełnił funkcję Prezesa naszego klubu w latach 2004-2008. Był wykładowcą matematyki m.in. na Politechnice Radomskiej. Jego zamiłowanie do aktywności fizycznej przejawiało się w uprawianiu różnorodnych form ruchu i dyscyplin sportowych: wędrówki górskie i nizinne, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo, karate, boks. Szacunek i zaufanie jakim cieszył się Tomasz Mazur w środowisku ludzi kultury fizycznej wyraziło się m.in. w powierzeniu mu również funkcji prezesa Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 11.08.2008 roku profesor Mazur zginął podczas wyprawy we włoskie Dolomity.